Styrelseuppdrag

Jag arbetar för närvarande i ett flertal styrelser. Erfarenheter från offentliga anställningar och från eget ägande inom det privata näringslivet innebär att jag kan tillföra styrelser nya idéer och förslag till affärsmöjligheter.

 

Konsultuppdrag

Under ett långt arbetsliv har jag skaffat mig erfarenheter av förändringsprojekt inom både privat och offentlig verksamhet. Med en utbildning som väg- och vatteningenjör i botten har jag arbetet i olika chefsbefattningar i över 40 år. Befattningar som förvaltningschef inom kommunal teknisk förvaltning och VD för kommunala och privata företag har bidraget till kunskaper och kompetenser som efterfrågas av både offentliga förvaltningar/bolag och privata företag. Exempel på konsulttjänster:

• Organisations- och
  strukturfrågor vid
  förändringsarbete.

• Stöd vid uppbyggnad av   budgeterings- och
  uppföljningsrutiner.

• Mentorskap/
  ledarskapsfrågor.

• Projektledning vid bygg- och
  anläggningsarbeten.

• Inköp/Upphandlingar.

Teknisk rådgivning

Trosa Allteknik kan erbjuda teknisk rådgivning inom flera områden. Som exempel kan nämnas:

• Vatten- och avloppsfrågor

• Vägbyggnationer/
   vägunderhåll

• Bygglovsärenden

• Avtalsskrivande

• Detaljplaneförfarande